Top

Privacy Policy

Privacy- en cookie verklaring

Köhler Facilitaire Diensten, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Köhler Facilitaire Diensten respecteert de privacy van alle klanten en de gebruikers van de website. Köhler Facilitaire Diensten gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Köhler Facilitaire Diensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor het leveren van diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hoe komt Köhler Facilitaire Diensten aan UW persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Köhler Facilitaire Diensten verwerkt, worden door uzelf verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op de website of doordat u gebruik maakt van de diensten van Köhler Facilitaire Diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Köhler Facilitaire Diensten verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u te kunnen opnemen.
  Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
  Wanneer u een dienst afneemt, heb ik deze gegevens nodig om de factuur te kunnen versturen.
 • Köhler Facilitaire Diensten verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Köhler Facilitaire Diensten neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Als u een dienst bij Köhler Facilitaire Diensten hebt afgenomen bewaar ik uw gegevens 7 jaar, vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Köhler Facilitaire Diensten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de volgende derden deelt Köhler Facilitaire Diensten gegevens:

 1. Digitaal boekhoudsysteem – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het verwerken van facturen en betalingen. Dit is een gecertificeerd softwareprogramma.
 2. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Köhler Facilitaire Diensten goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging in orde is.
 3. E-mailprogramma – voor de communicatie met relaties via e-mail.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Köhler Facilitaire Diensten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Köhler Facilitaire Diensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@kohlerdiensten.nl.

Köhler Facilitaire Diensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Köhler Facilitaire Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Köhler Facilitaire Diensten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  contact@kohlerdiensten.nl.

×